Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Gedrags code

1. Toon respect voor een ieder en zijn eigendom.
2. Veroorzaak geen overlast.
3. Toon respect voor de natuur.
4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
6. Vis alleen met visveilige systemen.
7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak / leefnet.
10. Zet de vis terug in het water waarin je hem hebt gevangen.


Artikelsgewijze Toelichting

1. Hiermee wordt primair bedoeld dat men zich aan de ‘normale’ fatsoensnormen dient te houden zoals die gebruikelijk zijn in onze samenleving. gebruikelijk zijn in onze samenleving. Zo dienen karpervissers bijvoorbeeld geen onrechtmatig gebruik te maken van andermans eigendom (bijv. zonder toestemming vissen op privé terrein). Bovendien zijn vissers niet de enige recreanten die aan de waterkant vertoeven. Houd dus ook rekening met andere vissers, watersporters, dagrecreanten, wandelaars etc. Claim geen stekken en profiteer niet – zonder te overleggen – willens en wetens van de inspanningen van collega vissers (‘stekkenpezen’).

2. In met name woongebieden wordt snel overlast ondervonden, vooral tijdens de nachtelijke uren. Vooral te hard afgestelde beetverklikkers zijn hier debet aan. Dergelijke overlastsituaties kunnen worden voorkomen door de beetverklikkers zachter af te stellen in Hiermee wordt primair bedoeld dat men zich aan de ‘normale’ fatsoensnormen dient te houden zoals die combinatie met het gebruik van een sounderbox. In de nacht draagt het geluid veel verder dan overdag. Ook kleine stemverheffingen kunnen ’s nachts al heel snel als hinderlijk worden ervaren. Voorkom dat andere mensen aanstoot kunnen nemen aan je gedrag.

3. Houd zoveel mogelijk rekening met de flora en fauna. Er is al zoveel verdwenen. Creëer bijvoorbeeld geen visstek door het snoeien van bomen en planten en verstoor geen broedende vogels. Behandel alle vissoorten met liefde en respect. Laat ook geen afval achter op je visstek. Ruim ook afval op dat door anderen is achtergelaten. Als visser val je op in je omgeving en wordt je snel verantwoordelijk gehouden voor afval dat op de stek is achtergebleven na je vertrek.

4. Instanties zoals de gemeente, de politie, het waterschap of de hengelsportvereniging hebben tegenwoordig een milieu/calamiteiten telefoon. Door melding te maken van calamiteiten en onregelmatigheden zoals vernieling, overlast, vervuiling, vissterfte en stroperij werk je actief mee aan een beter (leef) milieu.

5. Zonder de benodigde vergunningen (niet alleen visvergunning maar ook bijv. gebruikersvergunning of toegangsbewijs) ben je in overtreding.

6. Vis alleen met systemen waarbij de vis zich bij lijnbreuk te allen tijde kan bevrijden van lood en lijn. Gebruik geen rigs die de visbek onnodig schade toebrengen (bijvoorbeeld de bent-hook-rig bij karpers met zachte bekken). Beperk het gebruik van eenvoorslag tot die specifieke situaties waarin geen andere alternatieven aanwezig zijn.

7. Door het gebruik van een goede onthaakmat zal de vis geen onnodig letsel oplopen bij het meten, wegen en fotograferen.
onthaakmat is bij HSV nw.weerdinge VERPLICHT


8. De slijmlaag van de vis is zijn grootste bescherming tegen bacteriën, virussen en parasieten. Bij uitdroging en/of beschadiging kan de vis bezwijken. Voorkom dit dus.

9. Bewaar slechts één karper per bewaarzak. Door meerdere karpers in een bewaarzak te bewaren is er grote kans dat de karpers elkaar letsel toebrengen. Een bewaarzak moet goed ‘verankerd’ zijn. Tevens dient de bewaarzak op een zuurstofrijke plaats te worden weggehangen. Hang een bewaarzak/leefnet nimmer tussen de waterplanten. Waterplanten onttrekken na het invallen van de duisternis namelijk zuurstof aan het water. Ook op zeer modderige bodems kunnen zeer zuurstofarme situaties ontstaan. Hang een bewaarzak/leefnet , in verband met golfslag en stroming, nooit in de buurt van harde puntige materialen (zoals bijv. basaltblokken). Ga nooit varen met je boot indien er een bewaarzak/leefnet met daarin een karper/witvis aan bevestigd is.


10. Een karper /witvis is niet voor niets groot geworden in het water waarin hij rondzwemt. Door verandering van zijn biotoop kan er een levensbedreigende situatie ontstaan voor de karper / witvis. Vaak zijn de bekende grote exemplaren ook nog eens ‘target’ vissen voor veel vissers. Door hen een vis te ontnemen, ontneem je collega vissers ook een stuk plezier in de visserij.