Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacy wetgeving AVG


Woensdag, 21 November 2018
                                                                                     

          Wat betekent dit voor u en ons ?

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORT VERENIGING NIEUW WEERDINGE (HSV)

De HSV is gevestigd te Nieuw Weerdinge en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045045. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de HSV verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De HSV verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de HSV.
b. een vergunning of dienst afneemt bij de HSV (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.)
c. contact met ons opneemt (bv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2  De HSV verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f.  leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i.  het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
j.  en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.)
k. browsercookies.

1.3 De HSV kan deze gegevens gebruiken voor:

•  het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•  beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•  voorlichting (informatievoorziening);
•  onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•  handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de HSV via één van de leden van het Bestuur of per e-mail: hsvnieuwweerdinge@ voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop de HSV persoonsgegevens verwerkt;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die de HSV met betrekking tot u verwerkt;
(d)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de HSV.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  De HSV zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2  De HSV treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1  De HSV kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•  aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•  NOC*NSF waarvan de HSV via Sportvisserij Nederland lid is;
•  verwerkers van de HSV (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•  personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2  De HSV verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Nw.Weerdinge 21 November 2018