Ledenadministratie

Wijziging doorgeven?
met vermelding van uw naam, adres, geboortedatum en VIS pasnummer.           
Wij sturen U dan een ontvangstbevestiging.

Beëindiging van lidmaatschap en adreswijzigingen graag doorgeven vóór 1 oktober.
Vooral adreswijzigingen worden nogal eens vergeten, waardoor de vispas vaak niet op tijd bij u kan worden bezorgd.


Ons bankrekeningnummer is NL31ABNA0424770083

Ledenadministrateur: Dhr O. Bakker