Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Boetes 2018

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij 2018


Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende of het overtreden van de voorwaarden van de toestemming:
H 645  a   met één of twee hengels € 140
H 645  b   met één peur € 210
H 645  c   met meer dan twee hengels € 320

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
H 647  b  een schriftelijke toestemming € 95
H 647  c  huurovereenkomsten en andere documenten € 95

Niet toegestaan vistuig:
H 648  vissen met een niet toegestaan vistuig *
           Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:

H 650  a  bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 280
H 650  b  bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652  a  een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 95
H 652  b  een staand net € 280
H 654  vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem
            aangewezen water € 95
H 656  tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang in door de minister
            aangewezen natuurgebieden € 95
N.B. in geval van overtreding van het nachtvisverbod als toestemmingsvoorwaarde
is sprake van feitcode H 645

Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van
75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte
vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van
deze vispassage € 140

Voorhanden hebben van vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662  a  van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden € 95
H 662  b  van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming hebt om daar te vissen € 90
H 662  c  van één peur of meer dan twee hengels zonder de vereiste toestemming van
                de visrechthebbende € 140
H 662  d  een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen
                en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 280
H 662 e van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:
H 664  a  vissen in kust- of binnenwater met een levende vis of ander gewerveld dier als aas € 380
                Minimum maten en gesloten tijden (vis):
H 666  ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten *
H 668  vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd *
H 670  voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm. *

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen
            Valse naam / identificatieplicht :

D 515  een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 380
D 517  niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 95
           * bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie